IELTS Preparation in Australia – Chuẩn bị thi IELTS ở Úc

Chuẩn bị thi IELTS ở Úc

Chuẩn bị thi IELTS ở Úc tại trường AICOL Gold Coast

Chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS của AICOL cung cấp cho sinh viên có cơ hội thực hành trải nghiệm chuẩn bị bài thi IELTS với một giáo viên Tiếng Anh có trình độ cao với nhiều năm kinh nghiệm luyện thi IELTS. Tài liệu kiểm tra IELTS xác thực được sử dụng trong lớp học này. Các bài kiểm tra hằng tuần sẽ cho phép bạn giám sát tiến độ của bản thân. Tất cả bốn kĩ năng (đọc, viết, nghe và nói) đều được dạy mỗi tuần. Có hai phiên bản của bài kiểm tra IELTS – Mô hình học phần và mô hình đào tạo chung và giáo viên sẽ hướng dẫn cho bạn.

Giám đốc Nghiên cứu của chúng tôi là một giám khảo cấp cao của kì thi IELTS.
Trường Anh ngữ AICOL tại Gold Coast là một trung tâm luyện thi IELTS.

IIELTS – Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế là chứng chỉ tiếng Anh đã được kiểm chứng.


IELTS test preparation books

Luyện thi IELTS tại AICOL – Ngày nhập học linh hoạt

Tại AICOL sinh viên có thể nhập học và rời khỏi lớp luyện thi IELTS vào bất cứ lúc nào khi chúng tôi cung cấp lịch học cá nhân linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của học sinh. Chúng tôi tự hào về việc chú ý đến từng chi tiết của mình.

Sinh viên thi IELTS vì nhiều lý do – vào đại học, bắt đầu học nghề, để kinh doanh, để nhập học, để nhập cư. Cho dù là để học tập hay làm việc, việc chuẩn bị bài kiểm tra là ý nghĩ cho những người muốn sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ giao tiếp.

Số lượng thời gian bạn cần để học sẽ được xác định bởi trình độ tiếng Anh của bạn và kết quả mà bạn mong muốn đạt được.

Chúng tôi rất sẵn lòng giải đáp câu hỏi của bạn.

IELTS 10