TESOL Certificate IV – Chứng chỉ TESOL IV

TESOL Course Internationally Recognised
RTO Logo
RTO
32060

 Chứng chỉ TESOL IV

Chứng chỉ TESOL IV do AICOL cung cấp thông qua AVSE – một trường Anh ngữ Úc tại Việt Nam.
Đại học Ngôn ngữ Quốc tế Úc (AICOL) cung cấp khóa học TESOL được quốc tế công nhận – chứng chỉ TESOL được Chính phủ Úc công nhận – tại Việt Nam.

Sự hợp tác giữa Trường Anh ngữ Việt – Úc (AVSE) cho phép sinh viên tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và Nha Trang và AICOL có nghĩa là giáo viên tiếng Anh tiềm năng và giáo viên hiện tại muốn nâng cao kỹ năng, giờ đây có thể hoàn thành khóa học chứng nhận TESOL được quốc tế công nhận ở Việt Nam.

welcome-to-ESL-teaching party

Khóa học bao gồm:

 • Chứng chỉ IV trong TESOL – 150 giờ trong 4 tuần – 80 giờ giảng dạy cộng với 10 giờ quan sát lớp học cộng với 10 giờ giảng dạy thực tế cộng với 50 giờ làm việc bằng văn bản
 • giáo viên có trình độ
 • • khóa học được giảng dạy tại Trường Anh ngữ Việt Úc (AVSE) và các trường Anh ngữ được đề cử trên khắp Việt Nam. AVSE được Bộ Giáo dục Việt Nam chính thức công nhận là trường dạy tiếng Anh
 • được công nhận bằng TESOL
 • 4 tuần ở trong chất lượng, căn hộ tiêu chuẩn phương Tây trong vòng 5 phút đi bộ của trường. Phòng riêng với phòng tắm riêng.
 • ngày bắt đầu khóa học – xem bên dưới
 • khóa học này là lý tưởng phù hợp với người nói tiếng Anh bản địa với sở thích dành cho những sinh viên có bằng đại học. Trình độ học vấn khác sẽ được xem xét.
 • • khóa học bao gồm thực hành giảng dạy thực tế với sinh viên Việt Nam ‘thực sự’

Chứng chỉ IV trong Cấu trúc Khóa học TESOL

Năm đơn vị bài học cốt lõi được yêu cầu để được phần thường từ khóa học này.
Các đơn vị tự chọn là tùy chọn.

Tiêu đề Mô-đun/Đơn vị Bài

  • Thể hiện sự hiểu biết về thuật ngữ cơ bản của ngữ pháp truyền thống
  • Thiết kế và truyền đạt chương trình giảng dạy ESL
  • Thiết kế và Phát triển khung bài học ESL
  • Xác định và sử dụng Các Khái niệm Ngữ pháp Cơ bản và Ngôn ngữ Truyền thống
  • Lập kế hoạch một bài học tích hợp bằng Phương pháp Giảng dạy Ngôn ngữ Giao tiếp

Một số sinh viên có thể cần phải thực hiện các lớp học tiếng Anh chuẩn bị – có sẵn tại AICOL hoặc tại Việt Nam

TESOL course accommodation included

Đảm bảo việc làm – AVSE cung cấp bảo đảm việc làm cho sinh viên tốt nghiệp khóa học AICOL TESOL được giảng dạy tại Việt Nam.

Lịch 2019 – Chứng chỉ TESOL IV – Việt Nam

Ngày học: 2019

Khóa học TESOL TEFL tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2019 Courses Fee Submit an application
2019: 23 Feb – 20 MarCalculate your feeApply now
2019: 23 Mar – 17 AprCalculate your feeApply now
2019: 20 Apr – 15 MayCalculate your feeApply now
2019: 18 May – 12 JunCalculate your feeApply now
2019: 15 Jun – 10 JulCalculate your feeApply now
2019: 13 Jul – 07 AugCalculate your feeApply now
2019: 10 Aug – 04 SepCalculate your feeApply now
2019: 07 Sep – 02 OctCalculate your feeApply now
2019: 05 Oct – 30 OctCalculate your feeApply now
2019: 02 Nov – 27 NovCalculate your feeApply now
2019: 29 Nov – 24 DecCalculate your feeApply now

Courses in Phnom Penh, Cambodia 2019

2019: 23 Mar – 17 AprCalculate your feeApply now
2019: 18 May – 12 JunCalculate your feeApply now
2019: 13 Jul – 07 AugCalculate your feeApply now
2019: 07 Sep – 02 OctCalculate your feeApply now
2019: 02 Nov – 27 NovCalculate your feeApply now

TESOL guaranteed_employment

Xem một số lời chứng thực được gửi đến Peter Gouge, Hiệu trưởng AVSE về khóa học (và Peter có nhiều hơn nữa!).

TESOL - bicycles in Vietnam