English for Kids – Tiếng Anh cho Trẻ em

Tiếng Anh cho Trẻ – Học viên Trẻ tuổi
CRICOS Số 032656F

Kids English school science class at AICOL

Tiếng Anh cho Trẻ là chuyên môn của chúng tôi. Chúng tôi nổi tiếng với các lớp học tiếng Anh chất lượng dành cho trẻ nhỏ học tiếng Anh từ
6 đến 13 tuổi.  Khóa học Học viên Trẻ tuổi của chúng tôi đã được đăng ký CRICOS. Không nhiều trường Anh ngữ tự hào có được điều này. Điều này có nghĩa là khóa học được đăng ký với Chính phủ Liên bang và trẻ có thể học trong hơn 12 tuần. Chúng tôi chấp nhận học viên nhỏ tuổi từ 6 tuổi có thị thực du học vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, không chỉ trong các kỳ nghỉ lễ. AICOL mang đến cho học viên trẻ một môi trường thân thiện, ấm áp, vui vẻ, lành mạnh, vui vẻ và an toàn.

Tiếng Anh cho Trẻ là chương trình Sơ cấp đến Trung cấp/Nâng cao. Chúng tôi tập trung vào việc phát triển ngôn ngữ tiếng Anh và các kỹ năng cá nhân cho trẻ em ở độ tuổi tiểu học. Các học viên nhỏ tuổi học rất nhanh khi các em muốn chơi với các học viên quốc tế khác.

Young learner English science class

Chúng tôi đã cung cấp khóa học tiếng Anh cho học việc trẻ tuổi từ năm 1995 – một trong những trường Anh ngữ đầu tiên ở Úc có khóa học này! Chúng tôi có thể nhận học sinh từ một tuần đến một năm (có hoặc không có phụ huynh).

Các lớp học Anh ngữ Học viên Trẻ tuổi Quốc tế đảm bảo học việc sẽ không chỉ là tiếp thu các kỹ năng tiếng Anh một cách nhanh chóng mà còn được học tập và vui chơi vui vẻ với những trẻ khác và có thể kết bạn suốt đời.

Khóa học tiếng Anh đầu vào cho Trẻ được cung cấp cho những học viên nhỏ tuổi khi mới nhập học nếu các em có đủ kiến thức tiếng Anh để làm bài kiểm tra. Chúng tôi có các bài kiểm tra khác nhau cho trẻ tùy thuộc vào độ tuổi của trẻ. Nếu trẻ không có kỹ năng tiếng Anh thì có thể vào thẳng lớp.

Young learner class at AICOL Gold Coast English school
Young learner class at AICOL Gold Coast English school
Rainbow experiment in Kids English and science class at AICOL
Rainbow Experiment

Phụ huynh có thể học tiếng Anh trong cùng tòa nhà và cùng thời khóa biểu nhưng sẽ học trong lớp dành cho người lớn ở trình độ phù hợp. Họ có thể nghỉ buổi sáng và nghỉ trưa cùng trẻ.

Trẻ có thể học tiếng Anh bằng Thị thực Du lịch hoặc Thị thực Sinh viên trong suốt cả năm.

AICOL có thể được cung cấp Giám hộ miễn phí tùy theo các điều kiện.

Đối với nhóm từ 10 người trở lên (tối thiểu 8 tuổi), chúng tôi cũng cung cấp Mystery Mountain Farmstay

Kids English Class- children learning Ratio and Proportions
Kids learning English and cooking at AICOL Gold Coast
Kinds Learning English and Cooking
Kids English school international class
International English Class for Kids