Watersports Camp – Trại Thể thao dưới Nước

Trại Thể thao dưới Nước tháng 1 / tháng 2 năm 2019

(chỉ dành cho NHÓM)

Thứ Hai

08:30 -12:15
Sắp xếp lớp
Định hướng
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa

1:15-2:30
Lớp tiếng Anh

2:30 pm
Tham quan Thiên đường Lướt sóng nổi tiếng & tản bộ trên Bờ biển

5:00
Đón về nơi Lưu trú

Thứ Ba

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa

1:15-2:30
Lớp tiếng Anh

2:30 pm
Học Lướt sóng

5:00
Đón về nơi Lưu trú

Thứ Tư

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa

1:15-2:30
Lớp tiếng Anh

2:30 pm
Học Chèo thuyền đứng

5:30
Đón về nơi Lưu trú

Thứ Năm

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa

1:15-2:30
Lớp tiếng Anh

2:30 pm
Mua sắm tại
Pacific Fair

5:30
Đón về nơi Lưu trú

Thứ Sáu

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh

12:15
Trình bày Chứng chỉ
Bữa tiệc Chia tay

1:30 pm
Học chèo thuyền Kayak

5:00
Đón về nơi Lưu trú

null

Thứ Bảy

09:30
Gặp tại đường Welch
để dã ngoại đến

Khu Bảo tồn Hoang dã Currumbin

5:30
Đón về nơi Lưu trú

Chủ Nhật

Ngày Nghỉ hoặc Trở về nước

Nếu bạn muốn thêm một hoạt động khác vào Chủ nhật, chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn đặt phòng. Các hoạt động có thể thay đổi mà không cần thông báo và có điều kiện theo số lượng.