Học tiếng Anh tại Trường Anh Ngữ AICOL Gold Coast

AICOL Gold Coast English language logo

Bạn có muốn tìm hiểu về việc học tập tiếng Anh tại Úc không?
Hãy xem qua một loạt nhiều khóa học tiếng Anh tại trường Anh ngữ AICOL Gold Coast.

Học tập tiếng Anh tại Trường Anh Ngữ AICOL Gold Coast – quang cảnh thực tế từ trường học của chúng tôi.
Lệ phí

LỆ PHÍ – tự tin trả tiền – Phí du học visa là diều chắc chắn

Học theo nhóm

Học trong nhóm bé hoạc lớn – các học sinh từ 6 tuổi

Khóa học

các khóa học – CRICOS cho học sing đăng ký – các khóa khác cho tất cả học sinh từ 6 tuổi

Chỗ ở

Chúng tôi khuyên tìm HOMESTAY (ở nhà dân), các lựa chọn có thể

Trại

Trại hè và đông – liên hệ chúng tôi về chi tiếtKhi Chỉ Những Trường Anh ngữ Tốt nhất mới làm

Học tập và Nghiên cứu Ngôn ngữ Anh tại AICOL với chỉ tối đa 15 sinh viên mỗi lớp.

66 Marine Parade,  Southport.   61 7 55311990
Lý do bạn nên chọn Học tiếng Anh tại Trường Anh Ngữ AICOL Gold Coast:

AICOL English School Gold Coast Homestay house
dịch vụ khi ở nhà dân + lựa chọn chổ ở nhà dân
AICOL English school Gold Coast location
Địa điểm Broadwater tốt nhất- xem bản đồ VỊ TRÍ
Interior near reception at AICOL Gold Coast English School
Cơ sở của AICOL-Lớp học tiện và sáng sủa CƠ SỞ
Students Enrolling to study English at Gold Cost English School
Chào mừng bạn đến với thông tin nhập/ra của AICOL ĐỊNH HƯỚNG
Gold Coast English School students learning to surf
Chọn hoạt động của bạn HOẠT ĐỘNG
AICOL English school Gold Coast location
Trại đông – tháng 1/tháng 2 TRẠI ĐÔNG
English school students feeding kangaroos
Trại hè – tháng 7/tháng 8 TRẠI HÈ
Study tour students studying English at Gold Coast
Tuor học cho nhóm HỌC THEO NHÓM
five stars