Khóa học Tiếng Anh

Students participating in a wide variety of English language courses at AICOL Gold coast English school

Các Khóa học Tiếng Anh tại Úc

Lưu ý – ALL  TẤT CẢ các phòng học của chúng tôi đều có thể mở cửa đón không khí trong lành. Chúng tôi rất có ý thức COVID – có tùy chọn mở điều hòa không khí

Các Khóa học Tiếng Anh tại Úc CRICOS do Trường Anh Ngữ AICOL Gold Coast cung cấp:

 • Young Learners – Lớp học tiếng Anh cho trẻ em từ 6-13 tuổi – đã đăng ký CRICOS số 032656F
 • High School Preparation –  Lớp tiếng Anh cho học sinh trung học bao gồm các môn học STEM – Đã đăng ký CRICOS số 022332J
 • Các Khóa General English – Từ Sơ cấp đến Trên Trung cấp (Nâng cao) – Đã đăng ký CRICOS số 016907C
 • English for Academic Purposes – Nghiên cứu kinh doanh, đầu vào đại học và TAFE, luyện thi IELTS và các bài kiểm tra quốc tế khác – Đã đăng ký CRICOS số 016908B
 • Ôn thi Cambridge FCE Course
 • Ôn thi Cambridge CAE Course
 • English and Professional Sport – Ít giờ học tiếng Anh hơn, thời gian chơi thể thao nhiều hơn – Đã đăng ký CRICOS số 03933
Các Khóa học Tiếng Anh Bổ sung:
 • Parent and Child   – Các lớp học tiếng Anh khác nhau dành cho phụ huynh và trẻ em. Cùng một tòa nhà với cùng một thời khóa biểu.
 • IELTS test preparation – Học IELTS tại AICOL trong một trung tâm chuẩn bị cho kỳ kiểm tra IELTS – tại đây bạn sẽ luyện kiểm tra rất nhiều.
 • Camps

Want to study English in Australia?  Why not join us at our friendly school – we would love to welcome you.

 • Adult courses to study English also  include parents,  grandparents.   Students 50+ years are welcome either as individuals or in groups.
 • Children from 6-12 years enter international English classes based on age and may be given an entry test if they have some English.  A student may be moved to another class by the teacher after observation.
 • Students aged 13 and older take a placement test on arrival to determine the most appropriate international class .
 • Closed classes for groups are available on request

Study Tours có sẵn quanh năm và là một cách tuyệt vời để giới thiệu cho học sinh về Gold Coast, Trường Anh ngữ AICOL, văn hóa địa phương và môi trường học

Luôn nhớ rằng……tại AICOL, mỗi lớp có giới hạn 15 học sinh đối với học sinh cá nhân và học sinh tham gia học tập..

Adult General English Class at AICOL English School Gold Coast Australia
High School Preparation coding class at AICOL English School Gold Coast Australia
Kids attending cooking class activity while studying English at AICOL

Certificate Courses

Certificate Course – TESOL

AICOL RTO logo
RTO code 32060

The Certificate lV in TESOL is a nationally recognised program for those wishing to teach English to non-native English speakers.  As a provider of accredited English language courses for over 20 years, AICOL is especially qualified and experienced to deliver a TESOL course.  A comprehensive in-house practicum forms an integral part of the course.

The AICOL TESOL course is no longer  being delivered in Vietnam.