Courses – Các khóa học

English courses for all ages from 6 years

Các khoá học tiếng Anh – Dành cho tất cả các độ tuổi từ 6 tuổi

Học tiếng Anh tại Úc. Các trường Cao đẳng tại Gold Coast của AICOL cung cấp cho trẻ em từ 6 tuổi đến học sinh trung học và sinh viên đại học, cả người lớn bao gồm phụ huynh và ông bà.

Trẻ em từ 6-12 tuổi nhập học các lớp tiếng Anh dựa theo độ tuổi.

Học sinh từ 13 tuổi trở lên được kiểm tra đầu vào khi đến để xác định lớp thích hợp nhất.

Các chuyến tham quan học cũng có sẵn trong suốt cả năm.

Và hãy nhớ rằng … tại AICOL có tối đa 15 sinh viên cho mỗi lớp.

Thời khoá biểu

English Courses for the Whole Family

Khoá học tiếng Anh – Cho cả gia đình

Khóa học chứng chỉ

Khóa học chứng chỉ – TESOL – Tiếng Anh tổng quát

AICOL RTO logo
Mã RTO 32060

Giấy chứng nhận lV trong TESOL là chương trình được quốc gia công nhận cho những người muốn dạy tiếng Anh cho những ai không phải là người bản xứ. Là một nhà cung cấp các khóa học tiếng Anh được công nhận trong hơn 20 năm qua, AICOL đặc biệt có trình độ và kinh nghiệm để cung cấp một khóa học TESOL. Việc ứng dụng trong thực tiễn là một phần không thể thiếu của khoá học. Khóa học AICOL TESOL hiện đang được cung cấp tại Việt Nam với mức giá tiết kiệm đáng kể dành cho sinh viên. Hoàn thành khóa học tại Việt Nam với đảm bảo có việc làm sau khi học.

Các khóa học chứng chỉ – Tiếng Anh tổng quát

Chứng chỉ III về Trình độ Anh ngữ

Chứng chỉ IV về Trình độ Anh Ngữ