Timetable – Thời gian Biểu

Thời gian Biểu AICOL

HỌC VIÊN TRẺ

SƠ CẤP, TIỀN TRUNG CẤP, TRUNG CẤP

CHUẨN BỊ TRUNG HỌC, TIẾNG ANH CHO MỤC ĐÍCH HỌC THUẬT

Thứ Hai8.45 – 10.15Lớp 10.15 – 10.45Giải lao10.45 – 12.15Lớp12.15 – 1.15Nghỉ Trưa1.15 – 2.30Lớp 
Tuesday8.45 – 10.15Lớp 10.15 – 10.45Giải lao10.45 – 12.15Lớp12.15 – 1.15Nghỉ Trưa1.15 – 2.30Lớp2.30 – 3.30Tiếng Anh Chuyên sâu
Wednesday8.45 – 10.15Lớp 10.15 – 10.45Giải lao10.45 – 12.15Lớp12.15 – 1.15Nghỉ Trưa1.15 – 2.30Lớp2.30 – 3.30Tiếng Anh Chuyên sâu
Thursday8.45 – 10.15Lớp 10.15 – 10.45Giải lao10.45 – 12.15Lớp12.15 – 1.15Nghỉ Trưa1.15 – 2.30Lớp2.30 – 3.30Tiếng Anh Chuyên sâu
Friday8.45 – 10.15Lớp 10.15 – 10.45Giải lao10.45 – 12.15Lớp