Summer Camp – Trại Hè

Trại Hè – Tháng 7/Tháng 8 2024

(Please refer to the English Summer Camp page for up-to-date information)

PLEASE NOTE:  Due to rapidly changing national and international circumstances, prices may increase beyond our control.  Whilst we will do our best to keep prices to the original quote, we reserve the right to change the quote if necessary.

AICOL English cung cấp một chương trình Trại Hè (tháng 7 / tháng 8) và Trại Đông (tháng 1 / tháng 2) Gold Coast cho các sinh viên mong muốn nhân viên AICOL tham gia tất cả các hoạt động. Nếu bạn không cần phải có nhân viên AICOL đi cùng bạn vào các hoạt động buổi chiều của bạn thì hãy xem chương trình hoạt động tùy chọn cho từng học viên.

Một khóa học tiếng Anh và văn hóa Úc cho học viên cá nhân và / hoặc cho các gia đình.

Our Summer Camp Australia programs are for children from 6 years, teenagers, adults and for  parents and for grandparents.  Please note however, for shopping activities, students younger than 8 years old must be accompanied by an adult who will be responsible for the child during the activity.  The accompanying adult, who may or may not be a parent, pays the same cost as other Camp participants to join the shopping activity.  AICOL reserves the right to deny entry on any activity to any student under 8 years of age who is not accompanied by a responsible adult in which case the activity fee will be refunded.

Trải nghiệm văn hóa Úc và sống với một gia đình người bản xứ Úc. Tận hưởng bầu trời xanh, không khí không ô nhiễm, nước sạch mà bạn có thể uống từ vòi nước, tận hưởng môi trường tự nhiên.

Các hoạt động 6 ngày một tuần được bao gồm.
Các khóa học được thực hiện bởi các giáo viên ngôn ngữ chuyên nghiệp.

Để biết thêm thông tin, bao gồm chi phí, vui lòng

Liên hệ với Chúng tôi về Thông tin Trại