English for Academic Purposes – Tiếng Anh cho mục đích học tập

Học Tiếng Anh cho Mục đích Học thuật (EAP)-đã đăng ký CRICOS số 022332J

Bạn đang tìm một Khóa học Tiếng Anh cho Mục đích Học thuật (EAP) hiệu quả đã đăng ký CRICOS ở Úc?

  • Chỉ các khóa học đã đăng ký CRICOS mới cho phép nhập cảnh vào Úc bằng thị thực sinh viên.
  • Để có hiệu quả, một khóa học Tiếng Anh cho Mục đích Học thuật (EAP) đòi hỏi những giáo viên có tay nghề cao, có năng lực và kinh nghiệm.
  • Các giáo viên có tay nghề cao, có năng lực và giàu kinh nghiệm tại Trường Anh ngữ AICOL Gold Coast đều có ý thức về COVID-19 và sẽ cung cấp các lớp học không khí trong lành và các hoạt động EAP ngoài trời cho lớp bất cứ khi nào có thể.
  • Có thể học EAP với thị thực du lịch trong tối đa 12 tuần.
AICOL English for Academic Purposes class studying the local environment

Khóa học Tiếng Anh cho Mục đích Học thuật của chúng tôi chuẩn bị cho những sinh viên quốc tế muốn có trình độ tiếng Anh nâng cao. Khóa học dành cho những học viên đang chuẩn bị IELTS or Cambridge CAE  test để học đại học hoặc học nghề ở Úc, để làm việc, giải trí hoặc nhập cư.

Our classes are small and therefore allow for plenty of individual attention from our highly experienced teachers.

The class content focuses on developing skills for academic context in writing, reading, listening and speaking.  English grammar and vocabulary are studied at an advanced level. In addition, the course develops research and critical thinking skills, and students practice oral and written presentations. AICOL is an IELTS pretest centre.

Through a variety of carefully chosen exercises, students become aware of the different tasks and strategies required for achieving a high score in IELTS examinations. Regular weekly IELTS Practice Tests give students the opportunity to apply their knowledge and improve their time management. Our English for Academic Purposes class also includes past CAE tests practice.

Lớp học này phù hợp với học viên trình độ Trung cấp trở lên.

Ngày Bắt đầu Khóa học
Tất cả các ngày Thứ Hai trong năm. Có thể sắp xếp bắt đầu học vào các ngày giữa tuần theo yêu cầu.

Thời khóa biểu                     Thêm thông tin IELTS EAP

EAP class at AICOL English school in Australia
AICOL English for Academic Purposes Class at Burleigh Heads on the Gold Coast of Australia