Health Camp Week 1 – Hội trại Sức khoẻ Tuần 1

Hội trại Sức khoẻ Tháng 7/ Tháng 8

Tuần 1 Chủ Nhật 7 tháng 7 đến Chủ Nhật ngày 14 tháng 7 năm 2019

Thứ hai

08:30 -12:15
Sắp chỗ
Định hướng
Lớp tiếng anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp tiếng anh

2:30 pm
Robina Town Centre

5:00 đón về
Nhà trọ

Thứ ba

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh và
Thông tin về Hội trại sức khoẻ

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp tiếng Anh

2:30 pm
Skypoint

5:00 đón về
Nhà trọ

Thứ tư

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh và
Thông tin về Hội trại sức khoẻ

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp tiếng Anh

2:30 pm
Bài học Tennis

5:00 đón về
Nhà trọ

Thứ năm

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh và
Thông tin về Hội trại sức khoẻ

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp tiếng Anh

2:30 pm
Infinity

5:00 đón về
Nhà trọ

Thứ sáu

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh và
Thông tin về Hội trại sức khoẻ

12:15 Ăn trưa

12:45 pm
Bài học Lướt sóng

5:00 đón về
Nhà trọ

koala

Thứ bảy

13 tháng 7 năm

09:30
Gặp tại
Đường Welch
Cho chuyến đi trong ngày

Khu bảo tồn
động vật hoang dã
Currumbin

5:30 đón về
Nhà trọ

Chủ nhật

Ngày tự túc hoặc ngày xuất phát

Nếu bạn muốn có thêm hoạt động nào nữa vào ngày Chủ nhật, chúng tôi sẽ vui lòng giúp bạn đặt phòng. Các hoạt động có thể thay đổi mà không báo trước và dựa vào số lượng.