Accreditations – Chứng thực

Chứng thực

Sự chứng thực cho biết chất lượng của một trường Anh ngữ. Đăng ký CRISCOS là rất quan trọng. Nếu một trường học không có đăng ký CRICOS, trường đó không có bằng chứng đảm báo chất lượng giảng dạy.

Đăng ký NEAS là chỉ số kiểm soát chất lượng.

Đã đăng ký CRICOS – 01272A

Chứng nhận NEAS đã được xác nhận

Trung tâm Thử nghiệm IELTS được chấp thuận

EQI đã chấp thuận Đại lý Top Ten

Tổ chức Đào tạo Đăng ký – RTO 32060

  • Chứng chỉ IV trong TESOL
  • Chứng chỉ I Nói và Viết Tiếng Anh
  • Giấy chứng nhận II Nói và Viết Tiếng Anh
  • Giấy chứng nhận III Nói và Viết Tiếng Anh
  • Chứng chỉ IV Nói và Viết Tiếng Anh