Accreditations – Chứng thực

Sự chứng thực cho biết chất lượng của một trường Anh ngữ. Đăng ký CRISCOS là rất quan trọng. Nếu một trường học không có đăng ký CRICOS, trường đó không có bằng chứng đảm báo chất lượng giảng dạy.

Đã đăng ký CRICOS – 01272A

Trung tâm Thử nghiệm IELTS được chấp thuận

EQI đã chấp thuận Đại lý Top Ten

BILDUNGSURLAUB Educational Leave

Bildungsurlaub logo

Tổ chức Đào tạo Đăng ký – RTO 32060

  • Chứng chỉ IV trong TESOL