Young Young Learners – Học Viên Trẻ Tuổi (YYL)

Chương trình Học Viên Trẻ Tuổi (YYL)

Trẻ và bố mẹ học tiếng Anh cùng nhau

Cho trẻ em từ 4 đến 5 tuổi.

Chương trình YYL tùy thuộc vào số (tối thiểu 10 + 10) Tiếng Anh cho Trẻ Em

Các lĩnh vực Tập trung Học tập Chính cho chương trình Học viên Trẻ Tuổi:

  1. Phát âm (âm tiếng Anh, ngữ điệu, nhấn âm)
  2. Từ vựng  (Từ ngữ cho số, màu sắc, thức ăn, gia đình, các bộ phận của cơ thể, động vật, quần áo)
  3. Biểu cảm hàng ngày:    Bao nhiêu…? Bao lâu…? Các từ hỏi (khi nào, ở đâu, tại sao, ai) lời chào, phản hồi, tính từ

Tài nguyên học tập::  thẻ học, câu chuyện, bài hát, trò chơi, hoạt động, những câu khó phát âm (tongue twister)

CHƯƠNG TRÌNH MÙA THẤP ĐIỂM

Tháng 6 năm 2020
Tuần 1… ..… từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 6
Tuần 2 …… ngày 8 đến 12 tháng 6
7 đến 18 tháng 9
2 tháng 11 đến 18 tháng 12 tuần thứ hai của tháng
(AICOL đóng cửa vào dịp Giáng sinh 21 tháng 12)

THỜI GIAN BIỂU CẤU TRÚC BÀI HỌC
10:30 đến 12:00 Bài học cho Trẻ
12:00 đến 1:00 pm Giờ ăn Trưa
1:00 đến 2:30 pm Bài học cho cha mẹ và trẻ cùng nhau

Ở mùa thấp điểm lưu trú bản địa (homestay) có thể sẽ khả thi.

CHƯƠNG TRÌNH THÔNG THƯỜNG-

Bắt đầu tuần thứ hai của tháng

trừ khi áp dụng mùa thấp điểm hoặc giai đoạn cao điểm

THỜI GIAN BIỂU CẤU TRÚC BÀI HỌC
10:30 đến 12:00 Bài học cho Trẻ
12:00 đến 1:00 pm Giờ ăn Trưa
1:00 đến 2:30 pm Bài học cho cha mẹ và trẻ cùng nhau

Ở mùa thông thường lưu trú bản địa (homestay) có thể sẽ khả thi

CHƯƠNG TRÌNH MÙA CAO ĐIỂM – 2020

Tháng 1 đến ngày 14 tháng 2
Tháng 7 / Tháng 8  (bắt đầu tuần thứ hai của mỗi tháng)

THỜI GIAN BIỂU CẤU TRÚC BÀI HỌC
14:30 đến 16:00 Bài học cho Trẻ
16:00 đến 16:30 pm Giờ Giải lao
16:30 đến 18:00 pm Bài học cho cha mẹ và trẻ cùng nhau

Homestay không có sẵn trong mùa cao điểm.