Spring Camp Week 1 – Hội trại mùa xuân Tuần 1

Hội trại mùa xuân Tháng 3/Tháng 4

Tuần 1 Chủ Nhật 22 tháng 3 đến Chủ Nhật 29 tháng 3 năm 2020 – Subject to numbers

Thứ Hai

08:30 -12:15
Sắp xếp lớp
Định hướng
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp tiếng Anh

2:30 pm
Broadwater Parkland

5:00
Đón về nơi Lưu trú

Thứ Ba

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp tiếng Anh

2:30 pm
Rock Climbing

5:00
Đón về nơi Lưu trú

Thứ Tư

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp tiếng Anh

2:30 pm
Infinity

5:00
Đón về nơi Lưu trú

Thứ Năm

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp tiếng Anh

2:30 pm
Tennis Lesson

5:00
Đón về nơi Lưu trú

null

Thứ Sáu

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa

1:00 Visit famous
Surfers Paradise, Beachwalk,
Aquaduck &
Beachfront
Night market

5:00
Đón về nơi Lưu trú

null

Thứ Bảy

28 Tháng 3

09:30
Gặp tại
đường Welch
để dã ngoại đến

Movieworld

5:00
Đón về nơi Lưu trú

Chủ Nhật

Ngày Nghỉ hoặc Trở về nước

Nếu bạn muốn thêm một hoạt động khác vào Chủ nhật, chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn đặt phòng. Các hoạt động có thể thay đổi mà không cần thông báo và có điều kiện theo số lượng.