Spring Camp Week 2 – Hội trại mùa xuân Tuần 2

Hội trại mùa xuân Tháng 3/Tháng 4

Tuần 2 – Chủ Nhật ngày 26 tháng 3 đến Chủ Nhật ngày 2 tháng 4 năm 2023 – Subject to numbers

Thứ Hai

08:30 -12:15
Sắp xếp lớp
Định hướng
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp tiếng Anh

2:30 pm
Skypoint

5:00
Đón về nơi Lưu trú

Thứ Ba

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa

1:15-2:30
Lớp tiếng Anh

2:30 pm
Ten Pin Bowling

5:00
Đón về nơi Lưu trú

Thứ Tư

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa

1:15-2:30
Lớp tiếng Anh

2:30 pm
Art Class

5:00
Đón về nơi Lưu trú

Thứ Năm

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa

1:15-2:30
Lớp tiếng Anh

2:30 pm
Minigolf

5:00
Đón về nơi Lưu trú

null

Thứ Sáu

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa

1:00
Aquaduck &
Beachfront
Night market

5:00
Đón về nơi Lưu trú

null

Thứ Bảy

1 Tháng 4

09:30
Gặp tại
đường Welch
để dã ngoại đến

Dreamworld

5:00
Đón về nơi Lưu trú

aquaduck1

Chủ Nhật

Ngày Nghỉ hoặc Trở về nước

Nếu bạn muốn thêm một hoạt động khác vào Chủ nhật, chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn đặt phòng. Các hoạt động có thể thay đổi mà không cần thông báo và có điều kiện theo số lượng.