Designer Programs – Người thiết kế chương trình

Người thiết kế chương trình

Tiếng Anh và Quần vợt

Một chương trình dành cho cá nhân, nhóm nhỏ hoặc nhóm lớn.
Từ người mới bắt đầu đến nâng cao ở cả tiếng Anh lẫn quần vợt
Có hoặc không ở tại nhà.