General English – Nâng cao

General English Advanced vocabulary class

Lớp Tiếng Anh Tổng quát AICOL Nâng cao được học trực tiếp hoặc trực tuyến. Khóa học tiếng Anh chuyên sâu này nghiên cứu tiếng Anh ở cấp độ nghe, nói, đọc và viết tương đối cao. Khóa học tiếng Anh sẽ giúp bạn nói tiếng Anh trôi chảy trong hầu hết các tình huống. Bạn sẽ đạt được vốn từ vựng rộng và hiểu tốt các ngữ pháp phức tạp.

Tiếng Anh Tổng quát nâng cao xấp xỉ IELTS 7, Cambridge Advanced (CAE), and CERF C1.

Học 20 giờ trực tiếp tiếng Anh chính và đối với sinh viên xin visa du học, học thêm 3 giờ tổng quát độc lập. 3 giờ bổ sung là một phần bổ sung không bắt buộc đối với sinh viên có thị thực khác.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.