General English – Dự bị trung cấp

Gold Coast English School Pre Intermediate class

Tiếng Anh tổng quát Dự bị trung cấp

Yêu cầu đầu vào cho lớp Tiếng Anh Tổng quát Dự bị Trung cấp là hoàn thành Khóa học AICOL Sơ cấp hoặc đánh giá dựa trên Bài kiểm tra Đầu vào AICOL. Trình độ Dự bị trung cấp (Elementary English) tương đương với CEFR A2.

Sinh viên quốc tế cần một loại thị thực thích hợp như thị thực thăm thân, thị thực du học, thị thực kỳ nghỉ làm việc, v.v. Thị thực sinh viên yêu cầu 20 giờ học trực tiếp cộng với 3 giờ học độc lập nói chung với giáo viên. 3 giờ học bổ sung là một phần bổ sung không bắt buộc đối với những sinh viên có thị thực khác.

AICOL nằm đối diện Trung tâm Thủy sinh Gold Coast và cách trung tâm mua sắm Hội chợ Úcba phút đi bộ.

Thời gian biểu

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về khóa học này, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ.