General English – Trên trung cấp

General English Upper Intermediate

Tiếng Anh Tổng quát Trình độ Trên Trung cấp.
Học tiếng Anh tại Úc ở trình độ Cao cấp để trở thành một người nói tiếng Anh tự tin sử dụng ngôn ngữ hàng ngày. Yêu cầu đầu vào đối với Tiếng Anh Tổng quát Trên Trung cấp – hoàn thành khóa học Tiếng Anh Trung cấp AICOL hoặc đánh giá trong bài kiểm tra đầu vào AICOL.

Học tiếng Anh 20 giờ trực tiếp cộng thêm 3 giờ học độc lập nói chung dành cho sinh viên xin visa du học. 3 giờ bổ sung là một phần bổ sung không bắt buộc đối với sinh viên có thị thực khác. Mặt đối mặt và/hoặc lớp học trực tuyến hiện đã có sẵn.

Trình độ Trên Trung cấp là trình độ tiếng Anh B2 trong Khung Tham chiếu Chung Châu Âu (CEFR).     IELTS 5.5 – 6.0

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc học Tiếng Anh Tổng quát ở bất kỳ trình độ nào. Hỏi chúng tôi về Nhà trọ gia đình bản xứ hoặc các lựa chọn chỗ ở khác.