Học tiếng Anh Gold Coast Trại Mùa Đông tháng 1 / tháng 2

Tuần 4 – Chủ Nhật ngày 28 tháng 1 đến Chủ Nhật ngày  3 tháng 2 năm 2024 – Tùy thuộc vào số

null

Thứ Hai

08:30 -12:15
Sắp xếp lớp
Định hướng
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp tiếng Anh

2:30 pm
Broadbeach
(Kurrawa Park)

5:00
Đón về nơi Lưu trú

null

Thứ Ba

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa

1:15-2:30
Lớp tiếng Anh

2:30 pm

Art Class

5:00
Đón về nơi Lưu trú

Thứ Tư

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp tiếng Anh

2:30 pm
Trampoline

5:00
Đón về nơi Lưu trú

Thứ Năm

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp tiếng Anh

2:30 pm
Shopping at
Westfield
Helensvale

5:00
Đón về nơi Lưu trú

Thứ Sáu

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa

1:00 pm
Time Zone

5:00
Đón về nơi Lưu trú

null

Thứ Bảy

3 tháng 2

09:30
Gặp tại
đường Welch
để dã ngoại đến

Currumbin Wildlife Sanctuary

5:00
Đón về nơi Lưu trú

Chủ Nhật

Ngày Nghỉ hoặc Trở về nước

Nếu bạn muốn thêm một hoạt động khác vào Chủ nhật, chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn đặt phòng. Các hoạt động có thể thay đổi mà không cần thông báo và có điều kiện theo số lượng.