Học tiếng Anh Gold Coast Trại Mùa Đông tháng 1 / tháng 2

Tuần 6 – Chủ Nhật ngày 11 tháng 2 đến Chủ Nhật ngày 17 tháng 2 năm 2024 – Tùy thuộc vào số

Thứ Hai

08:30 -12:15
Sắp xếp lớp
Định hướng
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp tiếng Anh

2:30 pm
Visit
Surfers Paradise

5:00
Đón về nơi Lưu trú

Thứ Ba

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp tiếng Anh

2:30 pm
Ice Skating

5:00
Đón về nơi Lưu trú

Thứ Tư

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp tiếng Anh

2:30 pm
Infinity

5:00
Đón về nơi Lưu trú

Thứ Năm

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp tiếng Anh

2:30 pm
Shopping at
Pacific Fair

5:00
Đón về nơi Lưu trú

Thứ Sáu

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa

12:45 pm
Học Lướt sóng
Thời gian rảnh rỗi
(Surfing &
Free time)

5:00
Đón về nơi Lưu trú

null

Thứ Bảy

17 tháng 2

09:30
Gặp tại
đường Welch
để dã ngoại đến

Dreamworld

5:30
Đón về nơi Lưu trú

AICOL Summer Camp students

Chủ Nhật

Ngày Nghỉ hoặc Trở về nước

Nếu bạn muốn thêm một hoạt động khác vào Chủ nhật, chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn đặt phòng. Các hoạt động có thể thay đổi mà không cần thông báo và có điều kiện theo số lượng.