Trại Hè tháng 7 / tháng 8

Tuần 1 Chủ Nhật ngày 19 tháng 6 đến Chủ Nhật ngày 26 tháng 6 năm 2022 (Có thể thay đổi)

Thứ Hai

08:30 -12:15
Sắp xếp lớp
Định hướng
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp tiếng Anh

2:30 pm
Explore
Southport

5:00
Đón về nơi Lưu trú

Thứ Ba

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp tiếng Anh

2:30 pm
Ten Pin Bowling

5:00
Đón về nơi Lưu trú

Thứ Tư

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp tiếng Anh

2:30 pm
Ripley’s Believe
it or Not

5:00
Đón về nơi Lưu trú

Thứ Năm

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp tiếng Anh

2:30 pm
Pacific Fair

5:00
Đón về nơi Lưu trú

Thứ Sáu

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa

1:15 pm
Kayaking
Or Stand Up Paddle
Boarding

5:00
Đón về nơi Lưu trú

null

Thứ Bảy

Ngày 25 Tháng 6

09:30
Gặp tại
đường Welch
để dã ngoại đến

Sea World

5:00
Đón về nơi Lưu trú

Chủ Nhật

Ngày Nghỉ hoặc Trở về nước

Summer Camp Week 1 at AICOL is the start of our English + Activities programs for individual students. We try to offer as many nationalities as possible. If you want to improve your chance of a good international mix of students try to come towards the beginning or end of the holiday period for your own country.

Nếu bạn muốn thêm một hoạt động khác vào Chủ nhật, chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn đặt phòng. Các hoạt động có thể thay đổi mà không cần thông báo và có điều kiện theo số lượng.