Trại Hè Tháng Bảy / Tháng Tám

Tuần 10 – Chủ Nhật ngày 20 tháng 8 đến Chủ Nhật ngày 27 tháng 8 năm 2023 (Có thể thay đổi)

Thứ Hai

08:30 -12:15
Xếp chỗ
Định hướng
Lớp Tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp Tiếng Anh

2:30 pm
Visit
Surfers Paradise

5:00 Đón về
nơi Lưu trú

Thứ Ba

08:45 -12:15
Lớp Tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp Tiếng Anh

2:30 pm
Time Zone

5:00 Đón về
nơi Lưu trú

Thứ Tư

08:45 -12:15
Lớp Tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp Tiếng Anh

2:30 pm
Art Class

5:00 Đón về
nơi Lưu trú

Thứ Năm

08:45 -12:15
Lớp Tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp Tiếng Anh

2:30 pm
Westfield
Helensvale

5:00 Đón về
nơi Lưu trú

null

Thứ Sáu

08:45 -12:15
Lớp Tiếng Anh

12:15 Ăn trưa

Last minute
shopping at
Local shopping
Centre

 

5:00 Đón về
nơi Lưu trú

null

Thứ Bảy

26 tháng 8

09:30
Gặp nhau tại
Đường Welch
để đi dã ngoại đến

Currumbin
Wildlife
Sanctuary

5:00 Đón về
nơi Lưu trú

AICOL Summer Camp students

Chủ Nhật

Ngày Nghỉ hoặc Rời Đi

We try to offer as many nationalities as possible in our Summer Camp.

Perfect for families, individual adults, individual kids or small groups.

Nếu bạn muốn thêm một hoạt động khác vào Chủ nhật, chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn đặt phòng. Các hoạt động có thể thay đổi mà không cần thông báo và có điều kiện theo số lượng.