Trại Hè Tháng Bảy / Tháng Tám

Tuần 7 – Chủ Nhật ngày 30 tháng 7 đến Chủ Nhật ngày 6 tháng 8 năm 2023 (Có thể thay đổi)

Thứ Hai

08:30 -12:15
Xếp chỗ
Định hướng
Lớp Tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp Tiếng Anh

2:30 pm
Palm Beach
Parklands

5:00 Đón về
nơi Lưu trú

Thứ Ba

08:45 -12:15
Lớp Tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp Tiếng Anh

2:30 pm
Mini Golf

5:00 Đón về
nơi Lưu trú

Thứ Tư

08:45 -12:15
Lớp Tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp Tiếng Anh

2:30 pm
Infinity

5:00 Đón về
nơi Lưu trú

Thứ Năm

08:45 -12:15
Lớp Tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp Tiếng Anh

2:30 pm
Westfield
Helensvale

5:00 Đón về
nơi Lưu trú

Thứ Sáu

08:45 -12:15
Lớp Tiếng Anh

12:15 Ăn trưa

1:00 pm
Kayaking
&
Free Time

5:00 Đón về
nơi Lưu trú

null

Thứ Bảy

6 tháng 8

09:30
Gặp nhau tại
Đường Welch
để đi dã ngoại đến

Lone Pine &
Brisbane City

5:00 Đón về
nơi Lưu trú

infinity

Chủ Nhật

Ngày Nghỉ hoặc Rời Đi

We try to offer as many nationalities as possible in our Summer Camp.  If you want to improve your chance of a good international mix of students try to come towards the beginning or end of the holiday period for your own country. Perfect for families, individual adults, individual kids or small groups.

Nếu bạn muốn thêm một hoạt động khác vào Chủ nhật, chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn đặt phòng. Các hoạt động có thể thay đổi mà không cần thông báo và có điều kiện theo số lượng.